top of page

Anti-graffiti coating aanbrengen 

 

Om te voorkomen dat bij de verwijdering van graffiti onherstelbare schade veroorzaakt wordt, is het aan te bevelen om anti graffiti-coating aan te brengen op de betreffende ondergrond van gevel tot verkeersbord tot kunstwerk.

 

S.R.B. plaatst met regelmaat op verzoek van de opdrachtgevers een anti-graffiti coating om de eventueel in de toekomst aangebrachte graffiti makkelijk te kunnen verwijderen en zo kostenbesparend te kunnen werken. Er kan worden gekozen voor een permanent systeem of een niet permanent systeem. Bij een niet permanent systeem dient het gereinigde deel weer opnieuw te worden voorzien van een coating en bij een permanent systeem is dit niet aan de orde. Veelal kan bij een permanent systeem de graffiti worden verwijderd met een hogedrukreiniger met een werkdruk vanaf 75 bar bij minimaal 90°C heet water.

Bij verwijderen van een graffiti op een permanent systeem moet er vaak een chemische, alkalische of oplosmiddel houdende ondersteuning plaatsvinden. Het opnieuw aanbrengen van de coating is na reiniging niet van toepassing.

bottom of page